• O nás
 • Aktuálně
 • Základní škola
 • Mateřská škola
 • Akce školy
 • Dokumenty
 • Kontakt
 • Zápis do MŠ
 • Aktuálně

   

   

  Informace k zápisům do základní a mateřské školy

  Zápis do prvního ročníku proběhne 4. dubna 2019. Bližší informace obdržíte na začátku března v základní škole, v mateřské škole a na stránkách školy.

  Zápis do mateřské školy proběhne v první polovině měsíce května. V prvním týdnu proběhne vyzvednutí žádostí o přijetí do mateřské školy, v druhém týdnu pak zápis do MŠ. Bližší informace obdržíte v dubnu v mateřské škole a na stránkách školy.

  Naši školu můžete v případě zájmu kdykoliv navštívit, schůzku je možné sjednat na tel. čísle 581767504. Těšíme se na vás..

   

   

   

   

   

  21. 12. - 2. 1. VÁNOČNÍ PRÁZDNINY.

  Do školy a školky jdeme 3. 1. 2019.

   

   

   

  Zveme vás..

   

   

  Náhradní termín Drakiády

  Náhradní termín Drakiády plánujeme předběžně na středu 10. 10. Uvidíme, zda nám bude přát počasí.

  O termínu budeme informovat v aktuálním týdnu.

   

   

  Pojďte s námi!

   

   

  UPOZORNĚNÍ

  Upozorňujeme rodiče, že DO ČTVRTKA 27. 9. je nutno uhradit stravné NA ŘÍJEN.

   

   

  Upozornění na změnu školného

  Upozorňujeme rodiče na změnu školného v MŠ a ŠD.

  Od 1. 9. 2018 je stanoveno školné v této výši:

  mateřská škola     50,- Kč

  školní družina       40,- Kč

                                                                                                          Mgr. Dita Červenková, ř. š.

   

   

  UDĚLENÍ ŘEDITELSKÉHO VOLNA V ZŠ

  Dne 7. 5. 2018 bude žákům ZŠ z provozních důvodů uděleno ředitelské volno.

   

  Zápis do mateřské školy

  2. - 4. 5. - vyzvednutí žádostí o přijetí do mateřské školy v budově MŠ (v době provozu MŠ)

  9. 5. - zápis dětí do MŠ

  Naši školku můžete v případě zájmu kdykoliv navštívit, schůzku je možné sjednat na tel. čísle 581767504. Těšíme se na vás..

   

   

   

   

   

  Formuláře k zápisu, případně k odkladu školní docházky, je možné vyzvednout den předem (4. 4. 2018) v ředitelně školy a v MŠ.

   

  Zveme vás..

   

  Jarní prázdniny

  V týdnu od 12. 2. do 16. 2. 2018 jsou v ZŠ jarní prázdniny.

   

  Informace k zápisům do základní a mateřské školy

  Zápis do prvního ročníku proběhne 5. dubna 2018. Bližší informace obdržíte na začátku března v základní škole, v mateřské škole a na stránkách školy.

  Zápis do mateřské školy proběhne v první polovině měsíce května. V prvním týdnu proběhne vyzvednutí žádostí o přijetí do mateřské školy, v druhém týdnu pak zápis do MŠ. Bližší informace obdržíte v dubnu v mateřské škole a na stránkách školy.

  Naši školu můžete v případě zájmu kdykoliv navštívit, schůzku je možné sjednat na tel. čísle 581767504. Těšíme se na vás..

   

   

  UDĚLENÍ ŘEDITELSKÉHO VOLNA V ZŠ

  Dne 22. 12. 2017 bude žákům ZŠ z provozních důvodů uděleno ředitelské volno.

  Vánoční prázdniny 23. 12. - 2. 1. Do školy jdeme 3. 1.

  Připomínáme úhradu stravy na leden do 20. 12. 2017.

   

  PŘERUŠENÍ PROVOZU MŠ

  Ředitelka školy oznamuje, že provoz Mateřské školy

  Měrovice nad Hanou bude v době vánočních prázdnin přerušen v období

  od 22. 12. 2017 do 2. 1. 2018 z důvodu přerušení provozu školní jídelny.

  Zahájení provozu mateřské školy 3. 1. 2018.

  Nahlášení docházky a platbu stravného na měsíc leden je nutné provést v mateřské škole do 20. 12. 2017.

   

   

  Srdečně vás zveme!

   

   

  Dne 29. 9. 2017 žákům z provoznních důvodů uděleno ředitelské volno.

   

  Kdy začínáme..

  Mateřská škola zahajuje provoz dne 1. 9. 2017, docházku si prosím nahlaste předem, stravu je nutno zaplatit do konce srpna. Pokud dítě nastoupí 4. 9., je nutno zaplatit stravu dne 1. 9.

  Rodičům předškolních dětí a dětí po odkladu školní docházky připomínáme, že od 1. 9. 2017 je pro děti předškolní vzdělávání povinné. Bližší informace obdržíte v mateřské škole a ve školním řádu mateřské školy.

  Zahájení školního roku v základní škole proběhne dne 4. 9. od 8.00 do 8.30. Na úterý je možné v pondělí nahlásit oběd ve školní jídelně (nutno předem uhradit stravné) a přihlásit dítě do školní družiny.

   

  Nejlepší žáci ve školním roce 2016/2017

  Kdo završil své celoroční úsilí samými jedničkami?

   

   

   

  Dne 28. a 29. 6. je žákům z provozních důvodů uděleno ředitelské volno.

  Děti si přijdou pro vysvědčení 30. 6.

   

   

   

   

   

  Pro případ, že počet žádostí o přijetí převýší počet volných míst, stanovuje ředitelka školy tato kritéria:

   


  Kritérium

     Bodové hodnocení

   

    1. Poslední rok před zahájením povinné školní docházky

  6

  2. Trvalý pobyt v příslušném školském obvodu (obec Měrovice n. H.)

  4

    3. Věk dítěte

     4 roky věku dovršené k 31. 8. 2017

  3

     3 roky věku dovršené k 31. 8. 2017

  2

    4. Individuální situace dítěte      

     MŠ nebo ZŠ navštěvuje sourozenec dítěte

  2

   

  V případě převýšení počtu žádostí budou každému žadateli (dítěti) přiděleny body za splněná kritéria. Podle počtu přidělených bodů bude stanoveno pořadí žadatelů. Žadatelé se shodným počtem přidělených bodů budou dále řazeni podle data narození (od nejstaršího po nejmladší).

                                                                                                                                                                  Mgr. Dita Červenková, ř. š.

   

  Informace k zápisům do základní a mateřské školy

  Zápis do prvního ročníku proběhne v měsící dubnu. Bližší informace obdržíte na začátku března v základní škole, v mateřské škole a na stránkách školy.

  Zápis do mateřské školy proběhne v měsíci květnu. Bližší informace obdržíte v dubnu v mateřské škole a na stránkách školy.

  Naši školu můžete v případě zájmu kdykoliv navštívit, schůzku je možné sjednat na tel. čísle 581767504. Těšíme se na vás..

   

   

   

  Zveme vás..

  Půjdu do školy a školky..

  Zápis do prvního ročníku proběhne v měsící dubnu. Bližší informace obdržíte na konci března na stránkách školy a v mateřské škole.

  Zápis do mateřské školy proběhne v měsíci květnu. Bližší informace obdržíte v dubnu na stránkách školy a v mateřské škole.

   

  Dne 15. 11. od 15 hodin se ve škole konají třídní schůzky - konzultace. Na konzultace se můžete dostavit mezi 15. a 16. hodinou.

  Dne 18. 11. je žákům školy uděleno ředitelské volno.

   

  Zveme vás..

   

  Sběrová liga 2015/2016

  V červnu proběhlo druhé kolo a vyhodnocení sběru papíru za školní rok 2015/2016. Největší úsilí v tomto školním roce vyvinuli tito žáci:

  Marie Zámečníková            786kg

  Petr Horák                         614kg

  Hana Černocká                  321kg

  Andrea Černocká               321kg

  Za aktivní účast ve sběrové soutěži získali odměny nejen výherci, ale i ostatní děti, které se výrazně podílely na školním sběru. My tímto děkujeme všem rodičům, dětem i občanům obce za podporu školy. Ze získaných finančních prostředků rozšíříme vybavení školní družiny a tělocvičny. Děkujeme!

  Zároveň děkujeme Obci Měrovice nad Hanou a všem jejím zaměstnancům za spolupráci při sběru papíru a podporu při všech aktivitách školy.

   

   

   

  V naší mateřské škole se neplatí školné.

  V případě zájmu o vzdělávání v naší škole můžete mateřskou i základní školu kdykoliv navštívit, informace na tel. 581 767 504, e-mail zsmsmerovice@seznam.cz

   

   

   

   

   

   

   

  Svatováclavská noc!

  Tak se děti konečně dočkaly a zítra nás ve škole čeká dlouho očekávaná, dobrodružná Svatováclavská noc, která je vrcholným zážitkem projektového týdne zaměřeného na podporu čtenářství. Jelikož se snažíme v dětech oživit nejen pozitivní vztah k četbě, ale také k aktivnímu životnímu stylu, tématem letošního týdne na podporu čtenářství je "Pohádka v pohybu". Děti se celý týden věnují četbě pohádek a pohádkových příběhů a v rámci čtvrtečního odpoledne také tematicky zaměřeným pohybovým aktivitám. Co děti čeká večer a jaké dobrodružství zažijí za měsíčního svitu, je zatím překvapení. Ale již tradičně se na závěr svatováclavského odpoledne sejdeme u táboráku, na který zveme i naše bývalé školáky.

  Naši bývalí kluci a holky, přijďte s námi zazpívat a zavzpomínat na vaše školní léta v Měrovicích v 17.30 k táboráku! Máme pro vás malé překvapení a pokud se chcete s námi zapojit do opékání, vezměte s sebou i špekáček.

  Těšíme se na vás! Ahoj zítra u táboráku! :-)

   

  Sběrová liga 2014/2015

  V červnu proběhlo druhé kolo

  a vyhodnocení sběru papíru ve školním roce 2014/2015. Největší úsilí v tomto školním roce vyvinuly:

  Marie Zámečníková         639kg

  Petr Horák                       449kg

  Hana Černocká                426kg

  Andrea Černocká             426kg

  Za aktivní účast ve sběrové soutěži získali odměny nejen výherci, ale i ostatní děti, které se výrazně podílely na školním sběru. My tímto děkujeme všem rodičům, dětem i občanům obce za podporu školy. Ze získaných finančních prostředků rozšíříme vybavení školní družiny a tělocvičny. Děkujeme!

  Zároveň děkujeme Obci Měrovice nad Hanou a všem jejím zaměstnancům za spolupráci při sběru papíru a podporu při všech aktivitách školy.

   

  Bezpečnost dětí

  Vzhledem k nedávným tragickým událostem v jedné z českých středních škol jsme přistoupili k posílení opatření k zajištění bezpečnosti dětí. Dle nových pravidel, která se projeví také ve školním řádu školy, bude omezen pohyb cizích osob po budově školy. Zároveň byl posílen dohled nad žáky při ranním vstupu do budovy školy, při akcích školy a dohled při odchodu žáků ze školy tak, aby nebyl cizím osobám umožněn nekontrolovaný vstup do budovy školy.

  Obdobná opatření se dotknou také mateřské školy.

  Děkujeme rodičům i případným návštěvníkům školy, že budou daná pravidla respektovat.

  Sběr papíru

  Ve škole probíhá jarní kolo sběru papíru. Starý papír můžete nosit do školy až do 15. 6. 2015. Získané prostředky za starý papír budou využity ve prospěch dětí - na odměny pro děti, akce a vybavení školy.

  Všem zúčastněným předem děkujeme za podporu školy!

   

  Výsledek podzimního kola sběru

  1. místo Marie Zámečníková      260kg

  2. místo Petr Horák                  250kg

  3. místo Hana Černocká            249kg

  Hana Černocká spolu se sestrou Andreo

  u přinesly celkem 484,5kg starého papíru!

  Děkujeme všem rodičům i dětem za podporu školy!

   

  Slavnostní zahájení školního roku 2014/2015

  1. 9. jsme slavnostně zahájili nový školní rok a přivítali 9 nových prvňáčků. Naši nejmenší školáci dostali ve škole spoustu dárečků na přivítanou od Obce Měrovice nad Hanou i od Sdružení rodičů a přátel školy. Nejen našim prvňáčkům a ostatním žákům školy, ale také zaměstnancům a všem, kteří se podílejí na chodu školy, přejeme úspěšný nový školní rok!

  Sběrová liga 2013/2014

  V červnu proběhlo druhé kolo a vyhodnocení sběru papíru ve školním roce 2013/2014. Největší úsilí v tomto školním roce vyvinuly:

  Hana Černocká                620kg

  Eliška Podoláková           401kg

  Marie Zámečníková         338kg

  Za aktivní účast ve sběrové soutěži získaly děti pěkné odměny a my tímto děkujeme všem rodičům, dětem i občanům obce za podporu školy. Ze získaných finančních prostředků rozšíříme vybavení školní družiny a tělocvičny. Děkujeme!

  Zároveň děkujeme Obci Měrovice nad Hanou a všem jejím zaměstnancům za spolupráci při sběru papíru a podporu při všech aktivitách školy.

   

   

   

   

  Stále sbíráme!   

  Do 20. 11. 2013 probíhá ve škole

  opět sběr starého papíru! Pokud vám starý papír doma překáží, můžete ho přinést do školy v době od 7.00 do 15.00 hod.

  Předem děkujeme všem za podporu školy!

   

  Deník Pohádkové školy v přírodě

  Děti ze základní školy 17. 6. 2013 odjely na dlouho očekávanou školu v přírodě na Tesák.

  PONDĚLÍ

  Všichni v pořádku dorazili, ubytovali se ve svých pokojíčcích a po přípravě "stejnokroje" v podobě trička ve vlastní úpravě vyrazili na vycházku, aby se seznámili se srnkami a veverkami v okolí chaty. Po vycházce následovalo večerní koupání v bezénu. Děti jsou nadšené, všem se na Tesáku moc líbí a posílají pozdravy do Měrovic!

  ÚTERÝ  -  "Den Ferdy Mravence"

  Dopoledne děti soutěžily n

  a Mravenčí pasece, odpoledne si vyrobily šnečky a hurá na koupání! Večerní táborák bohužel neproběhl díky náhlé bouřce, díky soutěžím si ale večer i tak řádně užily. Všichni si pochvalují ubytování i dobrého kuchaře a posílají pozdravy :-)

  STŘEDA - "Den Perníkové chaloupky"

  Celodenní putování k perníkové chaloupce (Hostýn). Cesta byla dlouhá, horká, ale pěkná. Děti po cestě poznávaly stromy, živočichy a hmyz. Na Hostýně naloupaly ve stáncích perníček a úspěšně zdolaly celou Křížovou cestu, po které následoval návrat zpět do chaloupky Pod Tesákem. Po dlouhém výletě se děti odměnily osvěžující koupelí v bazénu. Po večeři dostali naši malí výletníci řád Baby Jagy a zasoutěžili si v pohádkovém výbušném kvízu. Všechny moc zdravíme:-)

  ČTVRTEK - "Den loupežníka Rumcajse"

  Dopoledne jsme si vyšlápli na Troják, odpoledne vyrobili praky a soutěžili ve střelbě. Stihli jsme i koupání, orientační běh a na závěr táborák na rozloučenou. Po noční hře jsme usnuli až hodně, hodně pozdě! :-)

  PÁTEK - "Den Křemílka a Vochomůrky"

  Dopoledne jsme postavili domečky z mechu, kapradí a dalšího lesního stavebního materiálu. Před obědem jsme si stihli zabalit a uklidit své komůrky a pak už na nás če

  kalo hodnocení a výsledky soutěží. S čerstvým pohádkovým vysvědčením, které je rozhodně hezčí než to, které na nás ještě čeká ve škole, jsme Tesáku zamávali a k večeru se (bohužel) vrátili do říše lidí..

  Tak snad zase za rok AHOJ!!